“Demokracia: një shpresë e re?”

Tridhjetë vjet më parë, shumë njerëz besonin se përhapja e demokracisë ishte sa e pashmangshme aq edhe e dëshirueshme. Ato ditë tani janë shumë prapa nesh. Në vend të kësaj, publiku dhe politikëbërësit kanë parë sesi përhapja e demokracisë është ngadalësuar dhe, me disa masa, ka shkuar në drejtim të kundërt.

Ata që besojnë se demokracia është mënyra më e mirë për të qeverisur – dhe ata që jo – e dinë se demokracia është në ankth. Shumë pyesin nëse do të mbijetojë. Të tjerë janë të vendosur se rënia demokratike nuk është as e pashmangshme dhe as e pakthyeshme. Forumi i 10-të Botëror për Demokraci synon të shkojë në thelbin e asaj që ka shkuar keq. Ai do të kërkojë faktorët kryesorë që kontribuojnë në rënien demokratike, do të shqyrtojë se si mund të adresohen këto dhe do të eksplorojë se çfarë lloj të ardhmeje demokratike është e dëshirueshme dhe e mundshme, në interes të njerëzve në mbarë botën.

Për më shumë informacion:  https://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy/forum-2022

Event Info

  • Location: Strasboug
  • Date: 7-9 Nëntor 2022
  • Time:
  • Phone: