Transporti

Këtu gjeni informacionet kryesore mbi linjat e transportit urban të qytetit dhe ndërqytetas Veri dhe Jug duke përfshirë itinerarin e linjave përkatëse, oraret dhe vendndodhjet e terminaleve.

Çmimet përkatëse janë:

  • Bileta e Transportit publik urban-40 lekë
  • Abone për studentë-600 lekë
  • Abone e përgjithshme-1600 lekë
  • Abone e linjës1200 lekë

Orari i transporti publik është 06:00 – 23:00 çdo ditë (pavarësisht festave ose ditës së javës).

Numri total i stacioneve është 451 dhe pritja mund të variojë nga 3 deri në 13 minuta sipas linjave të autobusëve dhe orarit (orar piku ose orar normal).

image
Terminali i Autobusave Juglindje
image
Terminali i Autobusave të Jugut dhe Veriut
image
Terminali i Autobusave Ndërkombëtarë